ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ชะลอวัยทำงานเข้าคลินิกทำฟัน เร่งขับเคลื่อนดูแลฟันทุกกลุ่มวัย    ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กลุ่มวัยทำงานเข้ารับบริการที่คลินิกทันตกรรมลดน้อยลง เร่งขับเคลื่อนการดูแลฟันทุกกลุ่มวัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

    การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ ด้วยการ Live Streaming ผ่าน Facebook ในครั้งนี้ จัดเป็นเวทีในการให้ความรู้เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานพัฒนางานถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพช่องปาก รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการเชิงรูปแบบ และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านทันตสาธารณสุขในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ฟันดี นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า

    จากข้อมูล Health for You หรือ H4U (สมุดสุขภาพประชาชน) ในปี 2564 พบวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ไปรับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 33.7 ซึ่งลดลงจากในปีพ.ศ. 2563 ที่รับบริการทางทันตกรรม ร้อยละ 52.2 โดยสาเหตุมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะหัตถการทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด มีการฟุ้งกระจายของละอองฝอย เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสุขภาพช่องปากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกกลุ่มอายุ การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพช่องปากดี มีฟันใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก จึงนับเป็นภารกิจที่ท้าทายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน


    ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ขอให้เน้นการแปรงฟันคุณภาพสูตร 2-2-2 คือ แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อย 2 นาที และหลังจากแปรงฟันแล้วไม่ควรกินอาหารหรือน้ำหวานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ซึ่งกรมอนามัยได้ดำเนินการส่งเสริมการแปรงฟันคุณภาพสูตร 2-2-2 ร่วมกับหน่วยบริการในพื้นที่ในทุกกลุ่มวัย และส่งเสริมให้การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ แต่หากมีปัญหาในช่องปากที่ไม่มีอาการ ไม่มีอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมที่ทำให้มีผลต่อระบบหายใจหรือมีผลต่อระบบอื่น ๆ ขอให้ทุกคนดูแลช่องปากตามคำแนะนำที่บ้านไปก่อน นอกจากนี้ ในส่วนของการเก็บล้างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปาก ควรแยกใช้เฉพาะส่วนบุคคล เก็บแปรงสีฟันให้ห่างกัน และแยกใช้ยาสีฟันคนละหลอด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออีกทางหนึ่ง
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: