ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สังเกตบุตรหลานใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระวังตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติด

สื่อสังคมออนไลน์

    แนะผู้ปกครองหมั่นสังเกตพฤติกรรมบุตรหลานใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ อาจถูกชักจูงและชี้นำไปในทางผิด กลายเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติด ด้วยความอยากรู้อยากลอง

    ในปัจจุบัน Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทอย่างมากในสังคม สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกเพศ ทุกวัย เด็ก วัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ความสนุกสนาน ความบันเทิง ได้จากสื่อ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในภาวะสังคมปัจจุบัน ลูกหลานต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมีการใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเวลานาน ประกอบกับ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องไปทำงานนอกบ้านเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว ทำให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรเท่าที่ควร อาจเป็นสาเหตุให้บุตรหลานถูกชักจูงและชี้นำไปในทางผิดได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องยาเสพติด หรือการใช้ยารักษาโรคไปในทางที่ผิด ประกอบกับผู้ค้ายาเสพติดในปัจจุบันมักจะหาช่องทางการลักลอบจำหน่ายโดยใช้ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งตรวจสอบได้ยาก ร่วมกับการโฆษณาชวนเชื่อ อวดอ้างสรรพคุณต่าง ๆ ทำให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของความอยากรู้อยากลอง และกลายเป็นเหยื่อของผู้ค้ายาเสพติด


ปัญหาการลักลอบจำหน่ายยาและสารเสพติดผ่านช่องทาง Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะสามารถเข้าถึงเด็กและวัยรุ่นได้ง่าย แนะผู้ปกครองในยุคปัจจุบัน ต้องพยายามติดตามข่าวสารจากสื่อ Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน์ พยายามปรับตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกับบุตรหลานหาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการสังเกตุพฤติกรรมของบุตรหลาน หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้เงินในการสั่งของทางออนไลน์มากผิดปกติ หรือพบสิ่งของต้องสงสัย ต้องรีบเข้าไปพูดคุย ซักถามด้วยเหตุผล และยอมรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความรัก ความเมตตา ทั้งนี้เมื่อรู้ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ปกครองต้องตั้งสติ ใช้เหตุผล ไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรง แสดงความรัก ความห่วงใย บอกกล่าวในเรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติด ที่มีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเรียน รวมถึงความผิดทางกฎหมาย และรีบพาไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา
กรมการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: