ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

มองเทรนด์สุขภาพปี '65 ก้าวไปข้างหน้ากับวิถีใหม่

เทรนด์สุขภาพ

    "Thaihealth Watch 2022" จับตาทิศทางสุขภาพคนไทยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Adaptive Living : ปรับการใช้ชีวิต พร้อมก้าวไปในยุคโควิด-19 เจาะลึกเทรนด์สุขภาพคนไทยปี 2565 กับ 10 ประเด็นทิศทางสุขภาพสำคัญที่น่าจับตามอง ชวนคนไทยเปลี่ยนวิกฤตโควิด-19 ให้เป็นโอกาสปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกวิกฤติสุขภาพที่จะเกิดขึ้น

    การจัดงานในครั้งนี้ว่า สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาควิชาการสุขภาพ ทำงานพร้อมทั้งเกาะติดปัญหาและหาทางออกให้กับปัญหานั้น ทำการเก็บข้อมูลและร่วมกันประมวลผลจากสถานการณ์สุขภาพคนไทยจากปี 62-64 ผ่าน 3 องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้
    1. Situation สถานการณ์สุขภาพคนไทย จากสถิติสุขภาพ ระหว่างปี 2563-2564 เพื่อเห็นทิศทางหรือสถานการณ์ปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้น รวมถึงสถิติเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
    2. Social Trend กระแสความสนใจที่มีการพูดถึงในสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของคนไทยในแต่ละประเด็น
    3. Solution ข้อแนะนำทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสังคม มาสรุปอยู่ใน 10 ประเด็นเทรนด์สุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565 นี้

    อย่างที่ทราบกันดีว่าเรายังคงอยู่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่น ๆ มากมาย ที่สังคมไทยเรายังต้องเผชิญอยู่ สสส. ไม่ได้ชวนแค่จับตามองเท่านั้น แต่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต สร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบคลุมทุกมิติ เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือกับเทรนด์สุขภาพที่จะเกิดขึ้นในปี 2565 นี้

    สสส. ได้มีการเตรียมนำเสนอแนวทางการทำงานร่วมภาคีเครือกับข่าย ที่จะสามารถช่วยแก้ไข บรรเทา ปัญหาวิกฤติสุขภาพ 10 ประเด็นสุขภาพคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และขยายผลการดำเนินงานที่นำไปปรับใช้ได้จริงในยุคโควิด-19 ไปยังองค์กร พื้นที่ต่าง ๆ ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


    เทรนด์สุขภาพใน 10 ประเด็นสำคัญ มี 3 ประเด็นหลัก ๆ ที่ สสส. จะเน้นการทำงานในปี 2565 นี้ คือ
    ประเด็นแรก สุขภาพเด็กและเยาวชน
    ประเด็นที่ 2 การจัดทำชุดความรู้สุขภาวะ ซึ่งขณะนี้ สสส. อยู่ระหว่างการดำเนินการทำแอปพลิเคชั่น สสส. โดยจะรวบรวมชุดความรู้ทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชั่น
    ประเด็นที่ 3 การลดฝุ่น PM2.5 ขับเคลื่อน พรบ.อากาศสะอาด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอร่าง พรบ. เข้าสู่สภาฯ และการทำปทุมวันโมเดล เน้นการทำ learning space เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้เห็นการทำงานของ สสส. ในปีหน้า

    ส่อง 10 เทรนด์สุขภาพที่น่าจับตามองในปี 2565 มีอะไรบ้าง

    • คนไทย ‘หนีไม้พ้น’ อยู่กับ COVID-19 ทั้งวันนี้และวันหน้า
    • ดูแลลูกอย่างไรในช่วงโควิด เมื่อสุขภาพจิตย่ำแย่ การเรียนรู้ถดถอย
    • 2 ขั้ว ปัญหา โภชนาการคนไทยช่วงโควิด มีทั้ง ‘ขาดแคลน’ และ ‘บริโภคล้นเกิน’
    • รู้เท่าทันสื่อ พ้นภัยจากกับดัก ‘ข่าวลวง’
    • เมื่อ ‘ขยะติดเชื้อ’ และ ‘ขยะพลาสติก’ ล้นเมือง
    • ดูแลสุขภาพใกล้-ไกล ห่วงใยทุกกลุ่มประชากร
    • เมื่อบ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัย : COVID-19 กับความรุนแรงในครอบครัว
    • ‘พนันออนไลน์’ พุ่งในหมู่เยาวชน ปัญหาใหญ่ที่มาในยุคโควิด
    • วัยรุ่นไทยใส่ถุงยางเพิ่ม แต่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังพุ่ง!
    • ‘อากาศสะอาด’ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

    10 ประเด็น เทรนด์สุขภาพคนไทยที่น่าสนใจในปี 2565 นี้ สสส. ไม่ได้เพียงแค่ชวนจับตามองเท่านั้น แต่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนมาร่วมกันเปลี่ยนวิกฤติโควิด-19 ให้เป็นโอกาสเดินหน้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีครบทุกด้านทั้ง กาย จิต ปัญญา สังคม เตรียมพร้อมรับมือได้ในทุกวิกฤต
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: