ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

"เลือก หลีก ล้าง" บริโภคสัตว์ปีกปลอดภัยช่วงตรุษจีน

ตรุษจีน

     วิธีเลือกซื้อสัตว์ปีกมาบริโภคให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” สร้างความมั่นใจ ให้ปลอดภัยจากโรคไข้หวัดนก พร้อมเน้นย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ขั้นสูงสุดอย่างเคร่งครัด

     ช่วงเทศกาลตรุษจีนชาวไทยเชื้อสายจีนจะนำเป็ด ไก่ จำนวนมากมาประกอบในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า หากสัตว์ปีกที่นำมาไหว้มีเชื้อไข้หวัดนก อาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคหรือสัมผัสได้ ซึ่งประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่จะพบเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ชายแดนได้ จากการขนย้ายและส่งออกสัตว์ปีกข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านรวมถึง มีโอกาสพบการติดเชื้อในคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องสัตว์ปีก ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกทั้งในคนและในสัตว์

    การเลือกบริโภคสัตว์ปีก ขอให้ประชาชนยึดหลัก เลือก หลีก ล้าง คือ


    1. เลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ด และไข่ที่ปรุงสุก สะอาด
    2. หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร
    3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย
    4. หากไปตลาดค้าสัตว์ปีก ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาดปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์
    5. ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ และสารคัดหลั่งของสัตว์

    ช่วงเทศกาลตรุษจีนยังเป็นการรวมตัวกันของญาติพี่น้อง เพื่อไหว้บรรพบุรุษและรับประทานอาหารร่วมกันหรือเดินทางไปไหว้ศาลเจ้า ซึ่งอาจมีผู้คนแออัด และเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ได้ จึงขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด ในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หากรับประทานอาหารร่วมกัน ให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
กรมควบคุมโรค


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: