ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สระผมก่อนอาบน้ำ...ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตก

หลอดเลือดในสมอง

    สระผมก่อนอาบน้ำ ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีผลทำให้อุณหภูมิหลักของร่างกายเปลี่ยนแปลง ไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง

    โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดของโรคทางระบบประสาท เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งโรคหลอดเลือดในสมองแตก เป็นโรคที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ป่วยทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูง และจากกรณีที่มีการแชร์ข่าวไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะอาจส่งผลทำให้เส้นเลือดแตกนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการสระผมไม่ว่าจะเป็นการสระด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำเย็น อุณหภูมิภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ได้ส่งผลกับหลอดเลือดในทันที เพราะสมองและเส้นเลือด ถูกปกป้องด้วยผิวหนัง กล้ามเนื้อ กะโหลก และเยื่อหุ้มสมอง ดังนั้น การสระผมก่อนอาบน้ำจึงไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดสมองแตก

    ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองแตก ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้ การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและสามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง


    การสระผมก่อนการอาบน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ แต่หากพิจารณาจะเห็นว่าเรามักพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองแตกในห้องน้ำ หรือหลังจากเข้าห้องน้ำ ซึ่งเกิดจากการปรับตัวจากการปรับเปลี่ยนอิริยาบถ จากท่านั่งเป็นท่ายืน หรือแม้แต่การก้มตัว มีผลทำให้หัวใจต้องปรับการทำงานให้พอเหมาะกับร่างกาย ซึ่งในคนสูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดที่ไม่แข็งแรงและมีปัญหาจะไม่สามารถรับกับการปรับตัวดังกล่าว จึงทำให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้

     อย่างไรก็ตามอาการเตือนสำคัญของโรคหลอดเลือดในสมองที่สังเกตได้ ได้แก่ พูดลำบาก ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง มึนงงทรงตัวไม่อยู่ หากมีอาการเหล่านี้ทันทีทันใดควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากความพิการ เพราะโรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด ปลอดอัมพาต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: