ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เตือนสักบริเวณใกล้ตาเสี่ยงอันตราย

การสัก

    เตือนการสักบริเวณใกล้ตาเสี่ยงอันตรายต่อดวงตาและเสี่ยงต่อการเกิดแผลหรือมีการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ควรตระหนักก่อนทุกครั้งก่อนตัดสินใจสัก

    จากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า วัยรุ่นสักบริเวณขอบตาล่างหรือบริเวณใกล้ดวงตา เป็นการสักแบบแฟชั่น หรือความสวยงามนั้น มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของดวงตามีโอกาสเกิดการติดเชื้อได้ ทั้งระหว่างการสักหรือหลังการสัก โดยเฉพาะถ้าการดูแลแผลหลังการสักทำได้ไม่ดีพอ หรือทำความสะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ เครื่องมือหรือเข็มที่ใช้สักไม่สะอาดและไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

    ส่วนใหญ่การติดเชื้อบริเวณที่เป็นแผลมักเป็นจากเชื้อแบคทีเรีย โดยมีอาการอักเสบ ปวดบวมแดงร้อนเฉพาะจุด หรือเป็นตุ่มหนอง นอกจากนี้ยังสามารถพบการติดเชื้อไวรัสได้เช่นเดียวกันได้แก่ เริม เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี และเชื้อไวรัส HIV เป็นต้น จึงควรตัดสินใจด้วยความระมัดระวังก่อนการสักทุกครั้ง เพราะอาจมีอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนจากการสักได้


    การสักเป็นการทำให้ผิวหนังเกิดบาดแผลและมีเลือดออก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา ทั้งการติดเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อไวรัส นอกจากนี้อาจพบการแพ้สีที่ใช้สัก มีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนคีลอยด์ เกิดก้อนเนื้อที่เรียกว่า แกรนูโลมา ซึ่งเป็นการเกิดปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่อสีที่ใช้สักซึ่งร่างกายถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม

    นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่สักจำนวนมากมีการเปลี่ยนใจหรือเสียใจที่สัก ทำให้ต้องมาลบรอยสักซึ่งใช้ทั้งเวลาในการลบและต้องลบหลายครั้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงควรพิจารณาให้ดีก่อนทำการสัก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: