ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ผลโพล วัยเรียนต่ำกว่า 15 ปี พบแนวโน้มล้างมือลดลง

ล้างมือ

    เผยผลสำรวจอนามัยโพล ประเด็นแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มเด็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี พบพฤติกรรมสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง แนวโน้มสูงขึ้น แต่ล้างมือมีพฤติกรรมลดลง ย้ำพ่อแม่กระตุ้นให้เด็กล้างมือเป็นประจำมากขึ้น

    ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่การศึกษา ปี 2565 กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำให้นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจอนามัยโพลพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น ทั้งการสวมหน้ากากที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่พบสวมหน้ากากร้อยละ 92.4 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.1 ในเดือนพฤษภาคม ส่วนการเว้นระยะห่างก็ทำได้ดีจากเดิมร้อยละ 70 เพิ่มเป็นร้อยละ 77.3 ส่วนพฤติกรรมล้างมือกลับพบลดลงจากร้อยละ 84 เหลือร้อยละ 82


    ในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่าง ๆ และช่วงหน้าฝน ขอเน้นย้ำพ่อแม่ ผู้ปกครองกระตุ้นเด็กวัยเรียนล้างมือบ่อย ๆ หลังหยิบจับกับสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น เครื่องเล่น ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เป็นต้น รวมทั้งล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม แต่ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนได้ เพราะหาซื้อได้ง่าย อีกทั้งพกติดตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งการทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคปอดบวม ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ และพยาธิ เป็นต้น
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: