ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด ช่วยลดเสี่ยงโรคฝีดาษวานร

โรคฝีดาษวานร

    เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษวานร แพทย์แนะใช้ข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับโรคโควิด-19 รักษาความสะอาดหมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ไม่รู้จัก โรคฝีดาษวานรอาการไม่รุนแรงและมีโอกาสการแพร่เชื้อต่ำกว่าโรคโควิด 19 ต้องเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดมาก ๆ กับผู้ป่วย ขอให้ประชาชนล้างมือบ่อย ๆ ไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จัก

    หลังจากที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC) กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแนวทางและดำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์ทั้งด้านการเฝ้าระวังโรค การป้องกัน และการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง


    องค์การอนามัยโลก แนะนำว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฝีดาษวานรให้กับประชาชนในวงกว้าง แต่อาจฉีดในกลุ่มเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ (LAB) ซึ่งกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้มีโอกาสสัมผัสเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไป และขอย้ำว่าโรคฝีดาษวานร ไม่ได้ติดต่อง่ายเหมือนโรคโควิด-19 ผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย โดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ
    ดังนั้นมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ยังสามารถใช้ได้กับโรคฝีดาษวานร โดยเน้นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนองหรือผู้ป่วยต้องสงสัย หลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหรือคู่นอนที่ไม่รู้จัก หากประชาชนมีอาการสงสัยว่าตนเองมีอาการป่วยเข้าได้กับโรคฝีดาษลิง สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเพื่อรับการตรวจหาเชื้อได้ทันที
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: