ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ชีวิตไรเดอร์สุดเสี่ยง อุบัติเหตุ ป่วย เครียด

ไรเดอร์

    สร้างนวัตกรรมสุขภาพสำหรับไรเดอร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ "ลดเสี่ยง อุบัติเหตุ ป่วย เครียด" เปิดอบรมหลักสูตร ไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพ” เฟสแรก ตั้งแกนนำไรเดอร์ทั่วประเทศในอนาคต

    ไรเดอร์ หรือ พนักงานส่งอาหาร/พัสดุ กลุ่มแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Labor) ที่ได้รับความนิยมในไทยจากสถานการณ์โควิด-19 เพราะเป็นอาชีพอิสระ ขณะที่รายงานการพัฒนาแนวทางสร้างเสริมสุขภาวะไรเดอร์ ปี 2565 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบไรเดอร์จำนวน 518 คน ทั่วประเทศ พบปัญหาสุขภาพสำคัญ 3 เรื่อง คือ

    1. ปัญหาสุขภาพร่างกาย เช่น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อมือ เพราะต้องขับขี่รถเป็นเวลานาน

    2. ปัญหาความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะต้องแข่งกับเวลาในการส่งของ

    3. ปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดระหว่างทำงาน กับลูกค้า ร้านค้า และสภาพอากาศ และพบไรเดอร์มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิต ภูมิแพ้ หอบหืด เบาหวาน และไขมันสูง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

    หลักสูตรนี้จัดอบรม 3 ครั้ง ได้แก่

    1.หลักสูตรคอ บ่า หลัง สะโพก โยกสบาย ฝึกทักษะการบริหารร่างกาย แนะนำกิจกรรมบำบัด และกายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับสุขภาพของไรเดอร์แต่ละบุคคล

    2.หลักสูตรไรเดอร์เซฟตี้ ฝึกทักษะ 6 ขั้นตอนการทำงานของไรเดอร์ให้ขับขี่ปลอดภัย เช่น เตรียมความพร้อมสภาพรถ อุปกรณ์ ร่างกายและจิตใจก่อนทำงาน, ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือหากเกิดอุบัติ

    3.หลักสูตรหัวไม่ร้อน นอนหลับสบาย ฝึกทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน จัดการความโกรธ สร้างความเข้าใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ให้มีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน มีเป้าหมายสร้างแกนนำที่จะเป็นเครือข่ายไรเดอร์สร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในทางที่ดีขึ้น


    “สสส. ให้ความสำคัญกับ “ไรเดอร์” ซึ่งเป็นอีกกลุ่มอาชีพที่ต้องมีการดูแลสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจง และได้รับความเป็นธรรมทางสุขภาพ นอกจากการสนับสนุนกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเก็บข้อมูลสภาพการทำงานของแรงงานแพลตฟอร์มที่ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากฎหมายและนโยบายเพื่อคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ การอบรมครั้งนี้ถือเป็นอีกนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่เน้นไปที่กลุ่มแรงงานอิสระ และการที่ทำกับบริษัทไลน์แมนฯ จะเป็นโมเดลแรกที่จะช่วยปูทางขยายความร่วมมือไปยังไรเดอร์แพลตฟอร์มอื่นๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไรเดอร์ทุกคนที่ได้ร่วมกิจกรรมในหลักสูตรนี้ จะได้รับประโยชน์และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และส่งต่อให้เพื่อนๆ ไรเดอร์ด้วยกัน หันมารักสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

    อาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพที่ทำงานอยู่บนท้องถนนทั้งวัน และจะต้องเผชิญปัญหาสุขภาพกาย เช่น อาหารปวดคอ บ่า หลังสะโพก จากการนั่งขับรถจักรยานยนต์ท่าเดิม รวมถึงความเครียดจากจราจรติดขัดที่ส่งผลกับสุขภาพจิตโดยตรง 
    LINE MAN จึงได้ริเริ่มพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของไรเดอร์ ด้วยการสานพลังกับ สสส. และได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากสถาบันต่างๆ มาฝึกทักษะการบริหารร่างกาย และอิริยาบถที่เหมาะสมในวิถีการทำงานไรเดอร์ รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตจากความเครียด ตลอดจนหลักสูตรอบรมการขับขี่ตามวินัยจราจรและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าทั้ง 3 หลักสูตร จะยกระดับคุณภาพชีวิตของไรเดอร์ให้ดีขึ้น และทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข สำหรับความร่วมมือกับ สสส. ในครั้งนี้มีแผนที่จะขยายผลหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของไรเดอร์ เพื่อให้ไรเดอร์ทั่วประเทศสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ในอนาคต
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: