ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกวิธี รับมือไข้เลือดออกและมาลาเรีย

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

    ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียเพิ่มอย่างต่อเนื่อง อย. แนะวิธีการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงชนิดที่ใช้สารเคมี บนฉลากต้องระบุเลขทะเบียน อย. วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. หากเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่ใช้น้ำมันตะไคร้หอม บนฉลากต้องระบุเลขที่รับแจ้ง ผู้ใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

    จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียในปี 2565 สูงกว่าปี 2564 ถึง 4.5 และ 3 เท่าตามลำดับ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 เภสัชกรวีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน และได้ให้ข้อมูลเบื้องต้น ในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว คือ ต้องระมัดระวังไม่ให้โดนยุงกัด หนึ่งในวิธีการป้องกัน อย่างง่าย คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ซึ่งมีทั้งรูปแบบการทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง ออกฤทธิ์โดยการไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง จึงสามารถใช้ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้

    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการไล่ยุง จัดเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อย. โดยสารออกฤทธิ์ไล่ยุงที่พบบ่อย ได้แก่ ดีอีอีที (DEET), เอทิลบิวทิลอะซีทิลอะมิโนโพรไพโอเนต (Ethyl butylacetyl aminopropionate), อิคาริดิน (Icaridin) และน้ำมันตะไคร้หอม ซึ่งมีวิธีการเลือกซื้อที่แตกต่างกันตามชนิดของสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ที่มีสาร ดีอีอีที , เอทิลบิวทิลอะซีทิลอะมิโนโพรไพโอเนต, อิคาริดิน ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. ดังนั้น ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ฉลากมีการแสดงเลขทะเบียน อย. วอส. ในกรอบเครื่องหมาย อย. และแสดงระยะเวลาในการป้องกันยุง ส่วนผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีน้ำมันตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง ไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนแต่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อ อย. จึงควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงเลขที่รับแจ้งบนฉลาก


    การใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง ควรใช้อย่างระมัดระวัง อ่านฉลากและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง ปิดฝาให้สนิทและอย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อน ห้ามรับประทาน ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงส่วนใหญ่ ห้ามใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี ควรใช้เฉพาะที่เมื่อจำเป็นเท่านั้น อย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจำ ก่อนใช้ ควรทดสอบการแพ้ โดยการทาหรือพ่นที่บริเวณข้อพับแขน อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน เช่น บริเวณใกล้ตา ริมฝีปาก เปลือกตา รักแร้ หรือทาบริเวณแผล และล้างมือทุกครั้งหลังใช้ผลิตภัณฑ์
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: