ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สุขภาพดวงตาของพระสงฆ์ ป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อหิน

ต้อหิน

    ห่วงใยสุขภาพดวงตาของพระสงฆ์ แนะพระสงฆ์ควรหมั่นตรวจสุขภาพดวงตา หากมีอาการผิดปกติควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาโดยทันที

    โรคต้อหิน คือ ภาวะที่มีการทำลายประสาทตา ซึ่งสัมพันธ์กับความดันลูกตาสูง ลานสายตาหรือความกว้างในการมองเห็นจะสูญเสียไปเรื่อยๆ ทำให้ลานสายตาแคบลงและสายตาจะมัวลง ส่วนใหญ่พบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป แต่อาจ พบได้ในคนที่มีอายุต่ำกว่านี้หรือเป็นมาตั้งแต่กำเนิดและมักเป็นกับตาทั้งสองข้าง จากการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์ พบพระสงฆ์มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากพระสงฆ์พบอาการผิดปกติของดวงตา ควรรีบเข้ารับการดูแลรักษาโดยจักษุแพทย์ทันที เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหิน ป้องกันภาวะตาบอดและเพื่อการมีสุขภาพตาที่ดี

    เล็งเห็นปัญหาสุขภาพดวงตาของพระสงฆ์ โดยเฉพาะโรคต้อหิน เนื่องจากโรคต้อหินในระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการให้ผู้ป่วยสังเกตได้ จนกว่าจะเริ่มมีอาการตามัว ซึ่งเป็นระยะที่โรคเป็นมากแล้ว โดยจักษุแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรค ได้แก่ การตรวจโรคต้อหิน ทำการวัดสายตา การตรวจ ดูขั้วประสาทตา การตรวจวัดมุมตา การตรวจจอประสาทตา และการตรวจลานสายตา


    ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคต้อหิน ได้แก่ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคต้อหิน มีสายตาสั้นหรือยาวมากๆ เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคต่อมไทรอยด์ เป็นต้น ซึ่งจากสถิติโรคต้อหินในผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 148 รูป และที่พบจากโครงการถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย 12 เขตสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 รูป อีกทั้งยังพบพระสงฆ์ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคต้อหิน จำนวน 12 รูป ที่ต้องมารับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
    โดยมีวิธีการรักษาโรคต้อหิน 3 วิธี ได้แก่ 1.การใช้ยา 2.การยิงเลเซอร์ 3.การผ่าตัด ซึ่งการเลือกวิธีรักษาวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค โดยอยู่ในดุลยพินิจของจักษุแพทย์ผู้รักษา
กรมการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: