ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

แอปตรวจการได้ยินบ่งชี้โรคสมองเสื่อม รองรับสังคมสูงวัย

สมองเสื่อม

    องค์การอนามัยโลกทำการศึกษาความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา พบว่าโดยมากผู้ที่มีปัญหาการได้ยินจะมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและพบว่าความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมนี้จะหายไป ถ้าได้รับการดูแลและรักษาปัญหาด้านการได้ยินจนหายเป็นปกติ

    จึงนับได้ว่าภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาการได้ยินเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ อย่างไรก็ตามการตรวจการได้ยินนั้นจำเป็นต้องใช้ห้องตรวจราคาแพงและมีจำกัดเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ ๆ เท่านั้น ทำให้การตรวจเพื่อป้องกันนี้ทำได้โดยจำกัด

    กว่าจะมาเป็นแอปพลิเคชัน EarTest by Eartone

    แอปพลิเคชัน Eartest by Eartone ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงจากปัญหาการได้ยิน สามารถตรวจคัดกรองได้ด้วยตนเองที่บ้าน ฟรี ผ่านเสียงพูดในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับหูฟัง เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดปัญหาสมองเสื่อมในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

    ทางทีมได้ร่วมมือกับทาง University College London โดยร่วมมือกับ Professor Stuart Rosen ผู้ที่พัฒนาการตรวจการได้ยินในภาษาต่าง ๆ เกือบทั่วโลก โดยเริ่มจากการเก็บรวบรวม ความคิดเห็นและความต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นผู้ใช้จริงมากกว่า 100 คน จากนั้นจึงนำมาออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด


    เราใช้เทคนิคแบบ Virtual Reality ซึ่งเป็นการจำลองห้องไร้เสียง สะท้อนสภาพเหมือนจริงของเสียงที่เข้ามาจากทิศทางต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการขั้นสูง เพื่อนำมาใช้ในการแปลผลของสมองด้านภาษา เพื่อวิจัยต่อไปว่าผู้รับการประเมินจะบ่งชี้เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมหรือ dementia ในอนาคตหรือไม่

    ความร่วมมือดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน EarTest by Eartone เป็นภาษาไทยให้ประชาชน ชาวไทยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการตรวจการได้ยินได้ฟรี

    ความสำเร็จครั้งนี้เป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างระบบการดูแล สังคมผู้สูงอายุ สำหรับผู้ที่อาจเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคต ร่วมกับศาสตร์แห่งการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอด และเชื่อมต่อองค์ความรู้ และเทคโนโลยี สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”
TheBALANCE


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: