ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สุนัขบำบัด เยียวยาจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง

สัตว์เลี้ยงบำบัด

    สัตว์เลี้ยงบำบัด (Pet Therapy) เป็นการแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่ง ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย โดยสัตว์ที่นิยมนำมาใช้ในการบำบัดกันมาก โดยเฉพาะ ในต่างประเทศ ได้แก่ สุนัข เนื่องจาก สุนัขมีความเป็นมิตรและซื่อสัตย์ ทำให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลาย ได้ทำในสิ่งที่รักและคุ้นชิน เกิดความรู้สึกสนุกสนาน ลดความวิตกกังวล และเป็นการส่งเสริมอารมณ์ทางบวกต่อผู้ป่วยและญาติ

    โรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งวิธีการรักษาหลักๆของโรคมะเร็งประกอบด้วย การผ่าตัด รังสีรักษา และเคมีบำบัด โดยผู้ป่วยมะเร็งไม่เพียงแต่ต้องทุกข์ทรมานจากการดำเนินของโรค การรักษา และอาการข้างเคียงจากการรักษาแล้ว ยังส่งต่อการดำรงชีวิตด้วย เมื่อโรคมะเร็งมีอาการลุกลามเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ระยะท้าย ผู้ป่วยจะเกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ส่งผลทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความวิตกกังวล ความเครียด ท้อแท้ หมดหวัง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ซึ่งการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ รวมถึงการดูแลแบบผสมผสาน เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจากอาการของโรค ลดความวิตกกังวล ความเครียด และส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่


    โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี สังกัดกรมการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี โดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการสัตว์เลี้ยงบำบัดขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแล ที่มีความรักและผูกพันธ์กับสัตว์เลี้ยง ทำให้ผู้ป่วยได้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายและเบี่ยงเบนความรู้สึกจากความทุกข์ทรมาน โดยการใช้สุนัขบำบัด (Dog therapy) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางเลือกสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุข และคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

    บัดดี้ เป็นสุนัข รุ่นที่ 1 และข้าวปั้น เป็นสุนัขรุ่นที่ 2 ที่เข้ามาช่วยเยี่ยวยาและสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยและครอบครัวในหออภิบาลคุณภาพชีวิต (QCU) ทั้งสองตัวเป็นสุนัขเพศผู้ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นมิตร มีนิสัยดี พร้อมมอบความรักให้กับทุกคน เป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคม ปรับตัวเก่ง สร้างสัมพันธ์กับสัตว์อื่นๆ และเด็กได้ดี มีความอดทน ซื่อสัตย์และชอบมีส่วนร่วมกับสมาชิกหรือคนที่ไปเล่นด้วย บัดดี้และข้าวปั้นจะเข้าไปผูกมิตร เล่นและคลอเคลียกับผู้ป่วยและญาติ คอยต้อนรับแขกที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาดูงานในหออภิบาลคุณภาพชีวิต ด้วยกิริยาที่ร่าเริงและแสดงความเป็นมิตรกับทุกคน
กรมการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: