ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สมองเสื่อมรับมือได้ นวัตกรรมความรู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม รับสังคมสูงวัย

สมองเสื่อม

    สมองเสื่อมรับมือได้ หลักสูตรจากวิจัยโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด พัฒนานวัตกรรมความรู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม รับสังคมสูงวัย ประชาชนทั่วไปเรียนได้ ลดเครียด -ปัญหาพฤติกรรม –อารมณ์ พร้อมผลักดันต้นแบบผู้ดูแลในเขต กทม.

    สสส. วางทิศทาง ThaiHealth Academy ออกแบบหลักสูตร ให้ตรงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพปัจจุบัน ซึ่งปี 2566 ไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบ จึงพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมด้วยโปรแกรม Reducing Disability in Alzheimer ( RDAD) เพราะข้อมูล สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2555 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8.1% ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยผู้ดูแลมักมีปัญหาสุขภาพกาย และจิตใจ


    “การพัฒนาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม ถูกพัฒนาให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย นำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะทั้งกับญาติ ผู้ดูแล และ อสม. ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคลากรด้านสุขภาพอย่างเดียว นอกจากเป็นหลักสูตรแล้ว Thaihealth Academy มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมภาคเอกชนและภาครัฐในเขต กทม.”

    มูลนิธิสังคมและสุขภาพ ร่วมกับ โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) ดำเนินงานโครงการวิจัยเรื่องการสร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ พัฒนาเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมด้วยโปรแกรม Reducing Disability in Alzheimer (RDAD) เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมทางกายที่ผิดปกติ และลดภาวะความพิการในผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลต่อการลดความเครียดของญาติ หรือผู้ที่ดูแลไปพร้อม ๆ กัน
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: