ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

การดื่มสุราส่งผลต่อสมองและอวัยวะต่างๆ

สุรา

    เตือนภัยการดื่มสุรา ส่งผลต่อสมองและอวัยวะต่างๆ ของร่างกายผู้ดื่ม พร้อมแนะนำแนวทางการลดและหยุดดื่มสุรา เพื่อให้สุขภาพร่างกายดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ

    ในปัจจุบันเราจะได้รับทราบข่าวการกระทำความรุนแรงหรืออุบัติเหตุ ที่มีสาเหตุจากการดื่มสุรา อยู่บ่อยครั้ง สุรา คือ เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ มีฤทธิ์ กดระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อสุราเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดพิษต่อสมองและอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ผลต่อสมอง ทำให้สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง ผลต่อตับ ในระยะแรกจะเกิดไขมันสะสมในตับ ต่อมาจะเกิดภาวะตับอักเสบ และภาวะตับแข็งตามมา ผลต่อระบบทางเดินอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยพิษแบบเฉียบพลัน ทำให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทได้ง่าย หลังการดื่มอย่างหนักเช้าตื่นมาจะเมาค้าง ทำให้อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว และพิษแบบเรื้อรัง จะหมกมุ่นกับการหาสุราดื่มตลอดเวลา ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ขาดความรับผิดชอบ การทำหน้าที่ในชีวิตบกพร่อง การดื่มสุราเป็นระยะเวลานานนอกจากจะส่งผลต่อร่างกายและสุขภาพของผู้ดื่มแล้ว ยังทำให้เสียสัมพันธภาพกับคนในครอบครัว รวมถึงเสียการงาน ซึ่งการสูญเสียเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ดื่มอย่างมาก

    การเลิกดื่มสุราจะทำให้สุขภาพร่างกายของผู้ดื่มดีขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละบุคคล ในกรณีที่ต้องการลดปริมาณการดื่มลงมีแนวทางดังนี้


    - กำหนดและจำกัดปริมาณที่จะดื่มในแต่ละครั้ง
    - ทานอาหารก่อนดื่ม หรือดื่มพร้อมอาหาร จะทำให้การดูดซึมของแอลกอฮอล์ช้าลง
    - เลือกเครื่องดื่มที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ต่ำ
    - เลือกวิธีการดื่มแบบผสมให้เจือจาง หรือดื่มน้ำเปล่าสลับบ้างในระหว่างที่ดื่มสุรา
    - หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มเพื่อนที่เคยดื่มด้วยกัน หากถูกชักชวนให้ดื่มควรปฏิเสธโดยตรงว่ามีปัญหาสุขภาพ
    - ไม่ควรดื่มเมื่อมีการทานยาทุกชนิด
    - และต้องไม่ขับขี่ยานพาหนะหลังดื่มสุราเด็ดขาด

    ในกรณีผู้ที่ดื่มไม่มากสามารถหยุดดื่มได้ทันที ซึ่งวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ดื่มที่ไม่มีอาการถอนพิษสุราในช่วงเช้าหลังตื่นนอน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มือสั่น ใจสั่น เหงื่อแตก และไม่เคยมีอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงหลังหยุดดื่มสุราในอดีต เช่น อาการชัก กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง สมองสับสน หูแว่ว ประสาทหลอน เป็นต้น

    ผู้ที่เลิกดื่มในช่วงเริ่มต้น ควรปฏิบัติดังนี้
    - รับประทานอาหารให้เพียงพอ
    - จิบน้ำหวานบ่อย ๆ
    - พักผ่อนให้เพียงพอ
    - ทำกิจกรรมอื่นทดแทน เช่น เล่นกีฬาเบาๆ หรือทำงานศิลปะ

    ทั้งนี้ควรติดตามอาการของตนเอง โดยเฉพาะในช่วง 3 วันแรก หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง มือสั่น ใจสั่น เหงื่อแตก หงุดหงิด กระสับกระส่ายเพิ่มมากขึ้น ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยบำบัดในการถอนพิษสุรา
กรมการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: