ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ชวนคนไทยตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน

สุขภาพช่องปาก

    ชวนคนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยการแปรงฟันสูตร 2 - 2 - 2 และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก

    วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปาก เพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดีส่งผลต่อคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวัน และส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งโรคในช่องปากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากประชาชนให้ความใส่ใจดูแล โดยมี “น้อง Toothie” ซึ่งเป็นตัวบีเวอร์เป็นสัญลักษณ์ของวันสุขภาพช่องปากโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีฟันแข็งแรง สามารถใช้ฟันในการตัดกิ่งไม้มาสร้างรังที่มีลักษณะคล้ายเขื่อนได้สำเร็จ และตลอดช่วงชีวิตของบีเวอร์แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

    จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติทุก ๆ 5 ปี พบว่า สภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยนั้นอยู่ในระดับทรงตัว ยังคงพบปัญหาฟันผุในวัยเด็ก ปัญหาโรคเหงือกอักเสบในวัยทำงาน และปัญหาการไม่มีฟันสำหรับเคี้ยวอาหารในวัยสูงอายุ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประชาชนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากตนเองอย่างถูกต้องและเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ


    รณรงค์วันสุขภาพช่องปากโลก

    1) รณรงค์การแปรงฟันทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพต่าง ๆ

    2) รณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะผ่านกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความสนใจดูแลสุขภาพช่องปากทั้งของตนเองและคนในครอบครัว

    การดูแลสุขภาพช่องปากที่ง่ายที่สุด คือ การแปรงฟันตามสูตร 2 - 2 - 2 คือ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1,000 - 1,500 ppm อย่างน้อย วันละ 2 ครั้ง นานอย่างน้อย 2 นาที และไม่รับประทานอาหารหลังจากแปรงฟันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาอีกด้วย
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: