ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ห่วงกลุ่มวัยรุ่น เสี่ยงโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น

โรคทางเพศสัมพันธ์

    วัยรุ่นกลุ่มอายุ 15-24 ปี เสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์มากขึ้น โดยเฉพาะเชื้อ HIV-เอดส์ สปสช.จัดงบฯ เกือบ 4 พันล้านดูแล พัฒนาระบบออนไลน์เข้าถึงชุดตรวจฟรี

    รัฐบาลห่วงใยวัยรุ่นเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรคซิฟิลิสและหนองใน ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ซึ่งผู้ป่วยโรคทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสการติดเชื้อ HIV มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ป่วยถึง 5-9 เท่า ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV ปี 2564 จำนวนราว 520,00 คน และคาดว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 6,500 คนต่อประชากรทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชน อายุ 15 – 24 ปี โดยในปีงบประมาณ 2566 สปสช. เตรียมงบประมาณไว้สำหรับงาน HIV-เอดส์ จำนวน 3,978 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ครอบคลุมบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัส การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองและการตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี


    ประเทศไทยมีเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV ภายในปี 2573 ซึ่งกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย – สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบให้คำปรึกษาเรื่อง HIV เอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธ์ออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถแสกนคิวอาร์โค้ด Line OA @Stand by you หรือ เว็บไซต์ standbyyou.info เพื่อขอรับบริการ ได้แก่ ขอรับชุดตรวจหา HIV ทำแบบประเมินหาความเสี่ยง ขอรับคำปรึกษาจากแพทย์ผมเชี่ยวชาญ และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

    ระบบการให้บริการดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะวัยรุ่นเข้าถึงคำปรึกษา ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถได้รับยาป้องกันทั้งแบบฉุกเฉินและแบบป้องกัน HIV หากมีความเสี่ยงในอนาคต นำไปสู่การตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของ HIV เอดส์ต่อไป และควบคู่กันไป ต้องย้ำเตือนเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยด้วย เพราะจะเป็นการป้องกันการติดต่อของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
สสส.บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: