ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เมื่อการเล่น ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไป    สภาพสังคมปัจจุบันที่ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง ไม่หยุดนิ่ง ทำให้เด็กสมัยนี้มีพัฒนาการ ทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่ไม่สมวัย

    แคมเปญ "เล่นเปลี่ยนโลก" เพื่อให้เด็กและเยาวชนพัฒนาไปในทิศทางที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ด้วยการกระตุ้น กระบวนการพัฒนาของสมองของแต่ละ ช่วงวัยผนวกกับการเล่นแบบอิสระ ตลอดจนเสริมกิจกรรมทางกายภาพให้กับเด็กๆ ซึ่งการพัฒนานั้นสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ทำให้เด็กนั้นสามารถเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถค้นพบตัวตนของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น

    แคมเปญ "เล่นเปลี่ยนโลก" ขับเคลื่อนด้วยคอนเซ็ป "3F"
    1) Family พ่อแม่ผู้เลี้ยงดูเด็ก เล่นกับเด็ก เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเล่นและสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
    2) Free การเปิดโอกาสให้ เด็กเล่นตามความต้องการอิสระ เล่นที่ไหนก็ได้ขอให้ปลอดภัย
    3) Fun การเล่นที่ทำให้เด็กเกิดความสุข สนุกสนาน ด้วยกิจกรรมและของเล่นที่หลากหลาย หาง่าย และ ไม่ซับซ้อน เน้นของเล่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับวัย

    องค์ประกอบสำคัญอีก 3 ประการ คือ
    พื้นที่เล่น - สถานที่ที่เด็กสามารถเล่นได้อย่างอิสระเสรี เช่น พื้นที่ธรรมชาติ สนามเด็กเล่น ฯลฯ

    กระบวนการเล่น - เด็กเป็นผู้นำการเล่นอย่างอิสระ ด้วยกิจกรรมทางกายที่ส่งเสริมสุขภาพทางกายและการเจริญเติบโต
    หน่วยบริหารจัดการ การเล่น - ครอบครัวและชุมชน มีส่วนร่วมสร้างพื้นที่เล่น และส่งเสริมพัฒนาการเล่นของเด็ก ทำให้เกิดการต่อเนื่องและยั่งยืน

    การที่เรากำลังจะเป็นสังคมสูงวัยเราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องลงทุนในการพัฒนาเด็กทุกคนให้สามารถที่จะเติบโตและมีศักยภาพที่จะดูแลพวกเราซึ่งกำลังจะเป็น ผู้สูงวัย โดยใช้กระบวนการเล่นที่อาจเรียกได้ว่า "แบ็กทูเบสิค" เสมือนการย้อนกลับไปในช่วงที่เทคโนโลยียังไม่คืบคลานเข้ามาเป็นปัจจัยหลักเหมือนทุกวันนี้ เราอยากที่จะเห็นเด็กไทยมีพัฒนาการที่ดี ได้รับการดูแล อย่างดี มีความฉลาดทางอารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ สิ่งเหล่านี้คือความหวังของ สสส. และภาคีเครือข่ายทุกคนที่เป็นผู้ริเริ่มให้เกิดนโยบายนี้ขึ้น

    สิ่งที่ทำในวันนี้เปรียบเสมือนการ "ปลูกป่าใหญ่" ที่พวกเราวัยทำงานจะได้อาศัยร่มเงาเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภาย ภาคหน้า เป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ ถูกต้องและเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

สสส.บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: