ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

5 เทคนิค จูงใจเด็กแปรงฟัน ป้องกันฟันผุ

เทคนิคแปรงฟันป้องกันฟันผุ

    5 เทคนิคจูงใจให้เด็กแปรงฟันอย่างสม่ำเสมอ ย้ำบีบยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม แปรงฟันให้ถูกวิธี ช่วยป้องกันฟันผุ สร้างเสริมสุขภาพฟันที่ดี

    โรคฟันผุยังเป็นปัญหาสุขภาพช่องปากสำคัญของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน จากระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (Health Data Center : HDC) พ.ศ. 2564 พบเด็กอายุ 3 ปี และ 12 ปี มีฟันผุมากกว่าร้อยละ 25 สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินอาหารหวาน และขาดพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากที่ถูกต้อง พ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงเป็นบุคคลสำคัญในการฝึกลูกน้อยแปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 ได้แก่ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน แปรงฟันนานอย่างน้อย2 นาที และไม่กินอาหารหรือเครื่องดื่มหลังแปรงฟันนาน2 ชั่วโมง ซึ่งควรฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
    โดยใช้ 5 เทคนิคจูงใจให้เด็กแปรงฟันเป็นประจำ ดังนี้
    1) ชวนลูกซื้อแปรงสีฟันด้วยกัน ให้ลูกเลือกแปรงสีฟันขนนุ่ม พร้อมลายการ์ตูนที่ลูกชื่นชอบ
    2) กำหนดเวลาการแปรงฟันที่ชัดเจน วันละ 2 ครั้ง เช้าและก่อนนอน

    3) เลือกใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์และมีรสชาติที่ลูกชอบ
    4) ฝึกให้ลูกบ้วนยาสีฟันเองหลังแปรงฟันเพื่อป้องกันการกลืนยาสีฟันและ
    5) ทำช่วงเวลาแปรงฟันให้เป็นเวลาแห่งความสุข เช่นเปิดเพลงระหว่างแปรงฟัน เปิดคลิปวีดีโอเรื่องโปรดเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกน้อย

    แม้การฝึกลูกน้อยให้แปรงฟันอย่างถูกต้องจะเป็นการปลูกฝังนิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี และเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัว แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19พ่อแม่ ผู้ปกครองควรฝึกแปรงฟันกับลูกแบบมีระยะห่าง แยกใช้อุปกรณ์การแปรงฟัน ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ แก้วน้ำบ้วนปากเฉพาะบุคคล ไม่ปะปนกัน แม้จะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ทำความสะอาดอ่างบ้วนน้ำหลังแปรงฟันทุกครั้ง เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อโควิด-19นอกจากนี้ ควรเลือกยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ความเข้มข้น 1,000 ppmที่มีเครื่องหมายรับรองจาก อย. มีวันเดือนปีที่ผลิตไม่เกิน 3 ปี

    ปริมาณและวิธีใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยเด็กอายุระหว่าง0 – 3 ปี ให้บีบยาสีฟันแตะขนแปรงพอเปียก เด็กอายุ 3 – 6 ปี ให้บีบยาสีฟันขนาดเท่าความกว้างของแปรง และผู้ที่อายุมากกว่า 6 ปี ให้บีบยาสีฟันเท่าความยาวของแปรงที่ต้องระมัดระวังมากคือ เด็กอายุต่ำกว่า5 ปี มักกลืนยาสีฟันโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น ผู้ปกครองจึงต้องควบคุมดูแลการแปรงฟันให้เด็กและเก็บยาสีฟันให้พ้นจากมือเด็ก
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: