ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

10 ตัวช่วยให้เด็กดื้อน้อยลง

คุยกับเด็ก

    ชวนผู้ปกครองลองทำตามเทคนิค 10 ข้อ การคุยกับเด็กเพื่อช่วยให้เด็กดื้อน้อยลง

    1.สบตาเด็ก

    รอให้เด็กอยู่นิ่งก่อนค่อยเริ่มคุยกับเด็ก ด้วยการคุกเข่าลงต่อหน้าเด็ก เพื่อให้ใบหน้าของคุณกับเด็ก อยู่ในระดับเดียวกัน และสบตาเด็ก ระหว่างที่คุณอธิบาย ขอร้อง หรือให้คําสั่ง

    2. ให้เด็กได้เลือก

    ไม่ว่าเด็กวัยไหนก็ไม่ชอบถูกบังคับ ให้ทําตามคําสั่งตลอดเวลา เมื่อ ต้องการให้เด็กทําอะไร ให้ทางเลือกเด็กไว้สองทางเสมอ เพื่อให้เด็ก รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเลือกเอง

    3. พูดสั้นๆ

เมื่อต้องการให้เด็กทําอะไร หรือไม่ทําอะไร ให้ใช้ประโยคสั้น ๆ ตรงไปตรงมาคุยกับเด็ก เด็กจะยอมทําตาม มากกว่าการใช้คําบ่นยืดเยื้อ วนไปวนมา

    4. ใช้คําที่เข้าใจง่าย

    คุยกับเด็กด้วยภาษาที่ทําให้เด็ก เข้าใจง่าย ๆ ว่าเพราะอะไร จึงต้องทําตามที่ผู้ใหญ่บอก หรือหากไม่ทํา จะเกิดผลลัพธ์ อะไรบ้าง

    5. ทําให้เป็นกิจวัตรประจําวัน

    ฝึกเด็กให้ทํากิจวัตรประจําวัน เมื่อถึงเวลาที่ต้องทํา เพื่อช่วยให้เด็กรู้สึกภูมิใจที่สามารถทําสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้อง มีคนมาดุ หรือเตือนให้ทํา

    6. ฟังอย่างตั้งใจ


    ทําตัวอย่างให้เด็กเห็น เวลาที่เด็กพูด โดยแสดงออก ทั้งสีหน้า ท่าทาง และภาษา ว่ากําลังตั้งใจฟัง เพื่อให้เด็กเห็นวิธีการ และสามารถทําตาม เมื่อผู้ใหญ่กําลังพูด

    7. เข้าใจความรู้สึกของเด็ก

    แสดงออกให้เด็กเห็นว่าผู้ใหญ่ เข้าใจเวลาที่เด็กรู้สึกหงุดหงิด กังวล โมโห ด้วยการให้เวลาเด็ก ได้พูดระบายความรู้สึก เพื่อให้เด็ก เห็นตัวอย่างและเข้าใจว่า เวลาผู้ใหญ่หงุดหงิด โมโหนั้นเป็นอย่างไร และก็ต้องการให้เด็กรับฟังเช่นกัน

    8. บอกให้ชัดว่าทําแล้วจะได้อะไร

    เด็กต้องการรู้ว่าถ้าทําตามที่ผู้ใหญ่บอกแล้ว เด็กจะได้อะไร ดังนั้น จึงต้องบอกเด็กให้ชัดเจน เช่น ถ้าทําการบ้านเสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา กินข้าวเย็น เด็กจะได้ เล่นเกม 1 ชั่วโมง หรือถ้าเด็กเก็บของเล่นให้เข้าที่ หลังจากเล่นเสร็จแล้ว เด็กจะได้กินขนม เป็นต้น

    9. ใช้ภาษากายที่เป็นมิตร

    เมื่อต้องการให้เด็กทําอะไร ให้ใช้ท่าทางที่เป็นมิตร ใบหน้ายิ้มแย้ม นํ้าเสียงปกติ ก้มลงคุยกับเด็ก กอด หรือสัมผัสเด็ก อย่างอ่อนโยน เด็กจะรู้สึกอยากทําตามที่ผู้ใหญ่บอก

    10. จูงใจด้วยการใช้แรงเสริม

    เมื่อเด็กทําตามที่ผู้ใหญ่บอกได้ทุกครั้ง ควรให้แรงเสริมจูงใจให้เด็กทําต่อไปด้วยตัวเอง โดยชมเชยเด็กทุกครั้ง ที่เด็กทําได้ดี หรือให้รางวัลเล็ก ๆ น้อยๆ เพื่อให้เด็กมีกําลังใจในการทําต่อไป
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: