ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เด็กมากกว่าครึ่งฟันผุ แนะพ่อแม่ ดูแลฟันเด็กช่วงเรียนออนไลน์ใกล้ชิด

แปรงฟัน

    แนะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลเด็กเรียน Online อย่างใกล้ชิด และหมั่นสังเกตความผิดปกติในช่องปากของเด็ก ตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน ควรเลือกกินขนมอ่อนหวาน ไม่เหนียวติดฟัน เครื่องดื่มหวานน้อย และงดน้ำอัดลม เพื่อสุขภาพช่องปากเด็กที่ดี

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาในหลายพื้นที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอน เด็กส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงเรียน จึงทำให้ขณะเรียนหนังสือที่บ้านเด็กสามารถกินขนม เครื่องดื่มรสหวานได้ตลอดเวลา หากเด็กยังกินขนมบ่อยมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน และแปรงฟันไม่สะอาด หรือมีพฤติกรรมการแปรงฟันลดลง โดยเฉพาะการแปรงฟันก่อนนอน ปัญหาฟันผุจากระยะเริ่มต้นที่เป็นเพียงเล็กน้อยก็จะลุกลามจนผุเป็นรูได้
    จากผลการสำรวจของสำนักทันตสาธารณสุข ปี 2564 พบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริโภคอาหารระหว่างมื้อ เฉลี่ย 2.8 ครั้งต่อวัน เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริโภคน้ำหวานและน้ำอัดลมเฉลี่ย 1.5 ครั้งต่อวัน เฉลี่ย 2.5 วันต่อสัปดาห์ บริโภคขนมเฉลี่ย 2.4 ห่อต่อวัน ลูกอม หมากฝรั่ง เฉลี่ย 1.5 เม็ดต่อวัน ในขณะที่การแปรงฟันคุณภาพ มีเพียงร้อยละ 34.3 สถานการณ์สภาวะสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบันเด็กมากกว่าครึ่งพบปัญหาเสียวฟันเมื่อกินอาหารหวานหรือน้ำเย็นมีรูผุที่ผิวฟัน และเด็กมีอาการปวดฟัน เคี้ยวอาหารไม่ได้ ร้อยละ 8.4


    ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่เรียน Online อย่างใกล้ชิด

    1) เลือกขนมที่เหมาะสม ควรเป็นขนมหวานน้อยและไม่เหนียวติดฟัน เลือกเครื่องดื่มหวานน้อย งดน้ำอัดลม และควรดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด
    2) ลดความถี่ในการบริโภคขนมไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน แนะนำให้กินขนม ในมื้ออาหาร หรือกินขนมแล้วต้องแปรงฟัน
    3) แปรงฟันด้วยสูตร 2-2-2 แปรงฟันอย่างน้อย 2 นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ เน้นแปรงฟันก่อนนอนพร้อมกันทั้งครอบครัว
    4) ตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน และความผิดปกติของฟันอย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติให้ไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษา
สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: