ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” ช่วยเด็กประถม แปรงฟันเพิ่มขึ้น    สนับสนุนให้โรงเรียน สถานศึกษา จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน พร้อมเผยผลการศึกษาการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” พบเด็กประถมศึกษาแปรงฟัน หลังอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 97.2 หวังลดปัญหาฟันผุในเด็ก

    หลังจากเปิดภาคการเรียนการสอนแบบ On-site มาได้ประมาณ 1 เดือน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เด็กนักเรียนกลับมาใช้ชีวิตส่วนใหญ่ ภายในโรงเรียนมากยิ่งขึ้น กรมอนามัยจึงแนะนำให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันภายในโรงเรียนเพื่อฝึกให้เด็กรู้จักแปรงฟันตนเอง และเรียนรู้ว่าการแปรงฟันเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน เมื่อเด็กแปรงฟันเป็นประจำ จะเกิดความเคยชินกับการมีสภาพช่องปากสะอาด ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ

    การสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” ส่งผลให้นักเรียนประถมศึกษามีพฤติกรรมการแปรงฟันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.9 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 97.2 ในปี 2563 เป็นการป้องกันและลดปัญหาฟันผุในเด็ก จากการฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องที่โรงเรียน ส่งผลให้เด็กมีอนามัยช่องปากที่ดี ลดความเสี่ยงฟันผุ ทำให้เด็กไม่จำเป็นต้องไปรับบริการอุดฟัน หรือถอนฟัน ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางพาเด็กไปทำฟัน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

    ครูประจำชั้นควรจัดให้มีกิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันแบบ “New normal” ในห้องเรียน ดังนี้


    1) ให้เด็กนักเรียนแปรงฟันในห้องเรียนโดยนั่งที่โต๊ะเรียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของน้ำลายละอองน้ำ หรือเชื้อโรคสู่ผู้อื่น กรณีห้องเรียนแออัด ให้เหลื่อมเวลาในการแปรงฟัน

    2) ก่อนแปรงฟันทุกครั้งให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเสมอ เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70 - 74 เปอร์เซ็นต์ หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

    3) ครูประจำชั้นเทน้ำให้นักเรียนใส่แก้วน้ำใบที่ 1 ประมาณ 15 มิลลิลิตร

    4) นักเรียนนั่งที่โต๊ะเรียน แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ครอบคลุมทุกซี่ ทุกด้าน นานอย่างน้อย 2 นาที เมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วให้บ้วนยาสีฟันและน้ำสะอาดลงในแก้วน้ำใบที่ 2 เช็ดปากให้เรียบร้อย

    5) นักเรียนทุกคนนำน้ำที่ใช้แล้วจากแก้วใบที่ 2 เทรวมใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ และให้ครูประจำชั้นนำไปเททิ้งในที่ระบายน้ำของโรงเรียน ห้ามเทลงพื้นดิน

    6) นักเรียนนำแปรงสีฟันและแก้วน้ำไปล้างทำความสะอาด แล้วนำกลับมาเก็บให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

    7) มีการตรวจความสะอาดฟันหลังการแปรงฟันด้วยตนเองทุกวัน โดยอาจมีกระจกของตัวเองในการตรวจดูความสะอาด เสริมด้วยกิจกรรมการย้อมสีฟัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจความสะอาดหลังแปรงฟัน
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: