ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

การมีน้ำใจ เริ่มต้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

มีน้ำใจ

      Happy Heart คือ การมีน้ำใจ เพราะหากเราเลยหน้าขึ้นมองสิ่งรอบตัวเราก็จะพบว่า มีอีกหลายต่อหลายคนบนโลกที่ยังรอให้เกิดความสุขขึ้นในชีวิตของพวกเขาบ้าง เนื่องจากสำหรับบางคนแล้ว คำว่าความสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างง่ายดายนัก

     หากว่าเรามีน้ำใจเห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ในทุกข์สุขของผู้อื่น อย่าละเลยที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันเสียสละความสุขของตนเองเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เมื่อเราทำอย่างนั้น แม้ในเบื้องต้นเราอาจจะคล้ายว่าต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปบ้าง เช่น เสียเวลา เสียเงินทอง หรือแม้กระทั่งสูญเสียความสุขของตัวเองไป แต่แท้ที่จริงแล้วการที่เรายื่นความสุขให้กับผู้อื่น ตัวเราเองก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความสุขกลับคืนมา เพราะการให้ จะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบอยู่ภายใน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คนที่ไม่เคยเสียสละอะไรออกไปให้กับคนอื่นยากที่จะได้ลิ้มรส


     นอกจากนี้แล้วการเป็นผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ยังสะท้อนความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยการเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้นทำให้เราเสียสละการยึดตนเองเป็นสิ่งที่ตั้งลงได้ซึ่งหากมีมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลต่อมุมมองในการดำเนินชีวิตที่จะสงบเย็นขึ้นได้มากเท่านั้น

     หากเราเห็นประโยชน์ของการมีน้ำใจดังที่กล่าวมาแล้วเราจึงควรให้และเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นให้มากที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเลือกอำนวยระลึกอยู่เสมอว่าการมีน้ำใจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: