ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

7 วิธี สร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว

ครอบครัว

     ครอบครัวที่สมาชิกมีโอกาสใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีของครอบครัว จะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยปรึกษาหารือ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในชุมชน / สังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติตน ผู้ใหญ่ดูแล เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และต่างคนทำหน้าที่ที่พึงมีต่อครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดถึงความรู้สึกและความสุขของกันและกัน ก่อเกิดเป็นสายใยความอบอุ่นของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ปรารถนา ให้มีและเกิดขึ้นในครอบครัวของตน


    7 วิธีการสร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว

    + สร้างบรรยากาศให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ง่าย อิสระเปิดเผย ตรงไปตรงมาด้วยความรัก

    + สร้างบรรยากาศของการยอมรับ และความไว้วางใจกัน

    + ทำให้บรรยากาศมีความสุข ผ่อนคลาย สนุกสนาน

    + มีการแสดงให้รู้ถึงความรัก ความห่วงใย

    + พูดจาสื่อสารทางบวก

    + รับฟังความคิดเห็นกัน

    + เริ่มจากกิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอบ และผลัดกันทำกิจกรรมที่สมาชิกชื่นชอบ
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: