ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

“พื้นที่ตรงกลางร่วมกัน” สานสัมพันธภาพในครอบครัว

ครอบครััว

    เมื่อครอบครัว เป็นการร่วมกลุ่มเครือญาติที่ประกอบไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย ต่างรุ่นต่างช่วงวัย ต่างความสนใจ ต่างประสบการณ์ ดังนั้น โอกาสและความสนใจร่วมที่จะทำกิจกรรมก็ย่อมแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล แต่จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าท่านได้หาจุดสนใจร่วมและชักชวนให้คนที่บ้านทำกิจกรรมร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ตรงกลางร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมให้กับคนในครอบครัว แม้เพียงเวลาไม่มากแต่เต็มไปด้วยคุณภาพที่ใช้ร่วมกัน

    ข้อแนะนำการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีดังต่อไปนี้

    1. ปิดโทรศัพท์มือถือ สร้างกฎของการปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดขณะใช้เวลากับครอบครัว

    2. กินข้าวด้วยกันและรับฟังซึ่งกันและกัน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 คุณมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น ดังนั้นการทานอาหารร่วมกันทำให้มีโอกาสพูดคุย/รับฟังเกี่ยวกับชีวิตของกันและกัน พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำลังใจ


    3. เริ่มงานอดิเรก การเลือกกิจกรรมสนุก ๆ หรือกิจกรรมร่วมที่คนในบ้านสนใจ จะช่วยเสริมสร้างการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำอาหาร งานฝีมือ งานสวน การทำงานบ้าน การเล่นเกม ฯลฯ

    4. ออกกำลังกายด้วยกัน การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ด้วยการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับครอบครัวในการโต้ตอบและมีส่วนร่วมระหว่างคนในครอบครัว

    ข้อแนะนำดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาอย่างมีคุณภาพได้ นอกจากจะเป็นการสร้างสานสัมพันธ์กับคนที่คุณรักแล้ว ยังเสมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกคนในครอบครัว เพราะการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ให้แข็งแรงอยู่เสมอ เติมเต็มความสุขร่วมกัน จะช่วยเสริมกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: