ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เชื่อหรือไม่! เด็กไทยวัยประถม ป่วยสมาธิสั้นกว่าล้านคน

สมาธิสั้น

    สาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้น นอกจากปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่นมารดามีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ ยังรวมถึงปัจจัยการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม เช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานาน ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็ก มีอาการสมาธิสั้นได้

    จากข้อมูลของกรมสุขภาพจิต โรคสมาธิสั้นทั่วโลกจะมีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-5 และสำหรับประเทศไทยพบโรคสมาธิสั้นในเด็กร้อยละ 5-8 นั่นหมายความว่า ถ้าในห้องเรียน 1 ห้องมีเด็ก 40 คนจะมีเด็กป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นอย่างน้อย 2-3 คน ส่วนใหญ่พบในเด็กผู้ชายมากกว่าผู้หญิง มักจะมีอาการซน อยู่ไม่นิ่ง คุณครูมักจะสังเกตเห็นอาการได้ชัดเจนตั้งแต่ป.1 ถึง ป.2 เพราะเด็กมักจะป่วนเพื่อนในห้องเรียน อาจรบกวนการสอนของคุณครู

    การให้เด็กเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายจะช่วยให้เด็กหายจากการเป็นโรคสมาธิสั้นหรือไม่ ?

    ยังไม่มีการวิจัยยืนยันว่าการให้เด็กเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายมากๆ ช่วยให้หายจากสมาธิสั้น แต่พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กสมาธิสั้นได้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา และหากเด็กมีความสามารถทางกีฬาก็จะยิ่งส่งเสริมให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสามารถไม่ด้อยกว่าคนอื่น ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กมีปัญหา พฤติกรรมเกเร หรือปัญหาพฤติกรรมอื่นๆ ตามมา


    การออกกำลังกายที่ช่วยสร้างสมาธิให้เด็ก

    หลักการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างสมาธิได้ต้องมีกรอบโครงสร้างหรือเงื่อนไขให้เด็กทำงาน มีรูปแบบงานมีความชัดเจนและขั้นตอนในการปฏิบัตินำไปสู่สมาธิ การออกกำลังกายในท่าทางต่างๆ เด็กจะจดจ่ออยู่กับท่าทาง การจดจ่อก็ทำให้มีสมาธิและรู้ตัวกับสิ่งที่ทำ

    ตาราง 9 ช่อง การออกกำลังกายอย่างมีสติ ช่วงสร้างสมาธิในการเรียนรู้

    "ตาราง 9 ช่อง" ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในการฝึกร่างกาย ให้เคยชินกับการเคลื่อนไหวในมิติต่างๆ รวมไปถึงต่อยอดสู่การพัฒนาสมอง เป็นการออกกำลังกายในที่แคบๆ ใช้พื้นที่เพียง 1*1 เมตร ก็สามารถทำให้เป็นพื้นที่มหัศจรรย์สำหรับสุขภาพอย่างมาก ตาราง 9 ช่องเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปฏิกิริยาความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของข้อมือและเท้า รวมทั้งพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ตลอดจนการทรงตัวในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจในรูปแบบและวิธีการเคลื่อนไหว ช่วยปรับบุคลิกภาพและพฤติกรรม ช่วยให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง ช่วยให้มีความกล้าแสดงออกที่ได้ร่วมทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวพร้อมเพื่อน ส่งเสริมการสร้างสรรค์ทางความคิด เพราะเด็กๆ จะคิดรูปแบบการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง เป็นการเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย จึงทำให้เด็กๆ เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เด็กจะมีสมาธิกับการเรียนรู้มากขึ้น ช่วยพัฒนาปฏิกิริยาการรับรู้ รับฟังคำสั่งของสมอง
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน

Thaiza update: